Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Xem dữ liệu bằng WeChat

1. Giới thiệu

Bạn cũng có thể xem dữ liệu trên WeChat bằng cách làm theo ID WeChat của Iammeter. Trong trường hợp này, bạn không cần cài đặt bất kỳ APP nào để thuận tiện hơn.

2. Xem Dữ liệu Năng lượng bằng WeChat

Bước 1, Quét mã QR bên dưới để theo dõi Iammeter:https://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter.jpg

Bước 2, Đăng ký theo các bước sau. Vui lòng bỏ qua bước này nếu bạn đã có tài khoản Iammeter.https://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter-20181103-2.jpg

Bước 3, Đăng nhập qua WeChat sau khi đăng ký.https://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter-20181103-3.jpg

Bước 4, Xem dữ liệu của bạn trên WeChathttps://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter-20181103-4.jpg

Ghi chú

Nếu bạn có tài khoản WeChat, vui lòng theo dõi ID công khai IAMMETER WeChat của chúng tôi.https://leweidoc.oss-cn-hangzhou.aliyuncs.com iammeter.jpg

Đứng đầu