Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Quản lý năng lượng tại nhà: Giải pháp giám sát năng lượng tại nhà không dây

Giới thiệu

Đồng hồ đo năng lượng Wi-Fi của chúng tôi cung cấp giao diện API mở để tích hợp dữ liệu hoàn hảo với hệ thống tự động hóa gia đình của bên thứ ba, chẳng hạn như HomeAssistant, openHAB, v.v. Chúng tôi sẽ sớm hợp nhất đồng hồ với nhiều nền tảng khác.

Tự động hóa gia đình

Tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại đây

1. Tích hợp với HomeAssistant 2. Tích hợp với openHAB 3. Tích hợp với NodeRED

Đứng đầu