Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Tạo tài khoản phụ

Giới thiệu

Bạn có thể tạo một tài khoản phụ để cho phép người khác xem dữ liệu của bạn trên IAMMETER.

Create sub-account

Đăng nhập vào tài khoản IAMMETER của bạn. Nhấp vào biểu tượng ngoài cùng bên phải ở góc trên bên phải và đi tới & quot; Cài đặt & quot ;. Chuyển đến trang tab & quot; Cài đặt tài khoản phụ & quot; và bạn có thể tạo tài khoản phụ tại đây.

Lưu ý: tài khoản phụ chỉ có quyền có thể đọc được nhưng không có quyền có thể chỉnh sửa.

hình ảnh-20210422144902918

Đứng đầu