Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Phân tích dữ liệu bất thường

1. Giới thiệu

Hệ thống Iammeter có thể tạo Báo cáo phân tích dữ liệu bất thường cho người dùng. Bạn có thể đặt phạm vi bình thường cho bất kỳ tham số nào, sau đó hệ thống sẽ liệt kê tất cả dữ liệu nằm ngoài phạm vi đặt trước.

2. Phân tích dữ liệu bất thường

Như thể hiện trong hình bên dưới, bạn có thể truy vấn Phân tích dữ liệu bất thường.

Ghi chú

Nếu bạn có tài khoản WeChat, vui lòng theo dõi ID công khai IAMMETER WeChat của chúng tôi.

iammeter.jpg

Đứng đầu