Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Control your EV charger via OCPP, charging the EV by solar surplus

Tích hợp bộ sạc EV trong IAMMETER

IAMMETER does not produce the EV charger now, but IAMMETER-cloud supports the OCPP protocol. It means any EV charger that supports the OCPP protocol can be added to the IAMMETER cloud. Different EV charging strategies can be set to the EV charger by OCPP, and control the charging power with regards to different times or SOC values. If the solar PV has been monitored in IAMMETER-đám mây, the charging power can also be controlled regarding the solar PV output. If you like, you can only charge the EV with the solar PV surplus.

Monitor the solar PV and control the EV charging

Lợi nhuận cho một kWh xuất lên lưới có thể chỉ bằng 1/4, 1/5 giá điện trong tiêu thụ năng lượng, thậm chí thấp hơn.

IAMMETER luôn tìm kiếm giải pháp giúp khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời dư thừa hiệu quả hơn.

EV charger is one of the best actuators in this solution because the charging power can be controlled nearly linearly. Based on the reading of the meter on the grid side, you can get the solar excess output, then you can control the charging power , as nearly to the solar excess power as possible.

thông minh-EV-sạc

Control the EV charging from IAMMETER-cloud

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo11.1 EV charger quickstart

Menu Bộ sạc EV trong đám mây IAMMETER

image-20231010170112111

set the automation policy for the ev charger

solar percentage in hourly charging status

Tài liệu tham khảo

Monitor the solar pv in IAMMETER

IAMMETER FAQ

WEM3050T: 3 phase energy meter,without the IAMMETER-cloud service by default

Integrate IAMMETER`s product into Home assistant

Đứng đầu