Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Chia sẻ trang web của bạn

1. Giới thiệu

Bạn có thể chia sẻ thông tin trang web của mình và các chỉ số đo (như tiêu thụ điện năng, sản lượng điện của hệ thống năng lượng mặt trời, thống kê năng lượng, v.v.) trên hệ thống Iammeter với người khác. Có hai cách để bạn chia sẻ nó,

  1. Chia sẻ trang web của bạn bằng cách gửi cho người dùng khác một liên kết để họ nhấp vào để truy cập và xem.
  2. Bạn cũng có thể đặt trang web của mình ở chế độ công khai trên bản đồ đồng hồ của chúng tôi để khi bất kỳ ai truy cập bản đồ đồng hồ của chúng tôi (https://open.iammeter.com), họ có thể tìm thấy trang web của bạn và xem thông tin.

Đối với cả hai tùy chọn, bạn có thể đặt mật khẩu chia sẻ nếu cần để những người dùng khác phải nhập mật khẩu để xem thông tin trang web của bạn.

Nếu bạn đã chia sẻ trang web của mình trên bản đồ đồng hồ của chúng tôi (tùy chọn 2) và không đặt mật khẩu chia sẻ, thì trang web của bạn cũng có thể được hiển thị trênXếp hạng PVtrang web nếu bạn định cấu hình loại một trong các CT / Đồng hồ của mình làm Biến tần trên đám mây IAMMETER. Sau đó, trang web PV năng lượng mặt trời của bạn được xếp hạng ở đây từ các thứ nguyên khác nhau, bao gồm Tổng sản lượng, Tỷ lệ tự sử dụng và Hiệu quả.

2. Chia sẻ trang web của bạn bằng liên kết

Bước 1,đăng nhập vào hệ thống Iammeter, đi tới & quot; Địa điểm của Tôi và sau đó nhấp vào & quot; Chia sẻ & quot; trên trang web mà bạn muốn chia sẻ.

chia sẻ trang web của bạn trong IAMMETER

Bước 2, hệ thống tạo & quot; Địa chỉ Liên kết & quot; để chia sẻ trang web của bạn. Nhấp vào & quot; Chia sẻ & quot; và sau đó bạn có thể gửi liên kết này cho bạn bè của mình.

đặt mật khẩu của trang web của bạn

Bạn bè của bạn có thể truy cập liên kết và xem trang tổng quan của bạn.

Hiệu ứng giám sát pv năng lượng mặt trời sau khi bạn chia sẻ trang web của mình

2.2 Đặt mật khẩu chia sẻ (tùy chọn)

Bạn có thể đặt mật khẩu nếu cần, sau đó người dùng khác sẽ phải nhập mật khẩu để xem dữ liệu, nhấp vào liên kết chia sẻ.

mật khẩu của liên kết chia sẻ của bạn

3. Chia sẻ trang web của bạn trên bản đồ mở

3.1 Chia sẻ trang web của bạn trên bản đồ mở

Bước 1,đặt vị trí cho địa điểm của bạn, đi tới & quot; Địa điểm của tôi & quot ;, nhấp vào & quot; Chỉnh sửa & quot ;, sau đó bạn có thể di chuyển biểu tượng để đặt nó vào vị trí của bạn trên bản đồ.

chia sẻ dữ liệu năng lượng trên bản đồ

Bước 2,đánh dấu vào & quot; Chia sẻ trên bản đồ đang mở & quot; và sau đó nhấp vào & quot; Chia sẻ & quot; cái nút.

chia sẻ trang web của bạn và đặt mật khẩu

Khi bất kỳ ai truy cập vào bản đồ đồng hồ của chúng tôi (https://open.iammeter.com), họ có thể tìm thấy trang web của bạn và xem dữ liệu bằng cách nhấp vào bong bóng trên bản đồ dựa trên vị trí bạn đã đặt.

Nếu bạn không đặt mật khẩu, họ có thể xem trực tiếp dữ liệu thời gian thực trên bản đồ.

tìm trang web của bạn trên bản đồ

Họ có thể nhấp vào Tên trang web, sau đó nó sẽ chuyển đến cùng một trang web tổng quan như bên dưới (giống như truy cập bằng liên kết chia sẻ).

image-20200925164651555

3.2 Đặt mật khẩu chia sẻ (tùy chọn)

Bạn cũng có thể đặt mật khẩu bằng cách nhập mật khẩu trên trang web cấu hình chia sẻ, khi đó việc sử dụng khác không thể xem dữ liệu trực tiếp trên bản đồ. Họ phải nhấp vào bong bóng và sau đó đi đến trang web bên dưới. Họ cần nhập mật khẩu và sau đó vào cùng một trang web tổng quan.

mật khẩu của liên kết chia sẻ

3.3 Xếp hạng trang web PV năng lượng mặt trời

Nếu bạn đã chia sẻ trang web của mình trên bản đồ đồng hồ của chúng tôi, vàkhông đặt mật khẩu chia sẻ, thì trang web của bạn cũng có thể được hiển thị trênXếp hạng PVtrang web nếu bạnđịnh cấu hình loại một trong các CT / Meter của bạn làm Biến tần trên đám mây IAMMETER. Sau đó, trang web PV năng lượng mặt trời của bạn được xếp hạng ở đây từ các thứ nguyên khác nhau, bao gồm Tổng sản lượng, Tỷ lệ tự sử dụng và Hiệu quả. Bạn có thể thămhttps://open.iammeter.com/open/listđể xem xếp hạng PV và vị trí trang web của bạn được liệt kê.

xếp hạng trang web pv năng lượng mặt trời

Bạn có thể sắp xếp tất cả các trang web đang mở theo Tổng lợi nhuận, Tỷ lệ tự sử dụng và Hiệu quả.

  • Tổng lợi nhuận

Tổng sản lượng của trang web PV năng lượng mặt trời của bạn;

  • Tỷ lệ tự sử dụng

Tự sử dụng trực tiếp (kWh) = Năng lượng sản xuất - Năng lượng xuất khẩu; Tỷ lệ tự sử dụng trực tiếp = Năng lượng tự sử dụng trực tiếp / Năng lượng thu được

  • Hiệu quả

Bạn phải đặt Kích thước Hệ thống trong trang web bên dưới. Sau đó, hệ thống IAMMETER có thể tính toán Hiệu quả của trang web PV năng lượng mặt trời của bạn bằng các công thức dưới đây.

Lợi nhuận hàng ngày = Tổng lợi nhuận / Ngày chạy

Hiệu quả = Năng suất hàng ngày / Quy mô hệ thống

hình ảnh-20210826111425667

4. Ngừng chia sẻ trang web của bạn

Sau khi chia sẻ trang web của mình, bạn sẽ thấy một biểu tượng nhỏ xuất hiện bên cạnh tên trang web được chia sẻ.

Nếu bạn muốn ngừng chia sẻ trang web của mình, hãy chuyển đến & quot; Vị trí của tôi & quot; và nhấp vào & quot; Chia sẻ & quot; lại. Sau đó, bạn nhấp vào & quot; Ngừng Chia sẻ & quot ;.

hình ảnh-20200924163217168

Đứng đầu