Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Dự báo Năng lượng và Hóa đơn

Dự báo Năng lượng và Hóa đơn

Hệ thống của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn Dự báo về mức tiêu thụ năng lượng và hóa đơn tiền điện hàng tháng bằng cách học hỏi từ phương pháp thanh toán và tiêu thụ năng lượng trước đây mà bạn đã đặt.

Dự báo chỉ có thể được xem trên ứng dụng dành cho thiết bị di động. Bạn cũng có thể thiết lập ngân sách tiêu thụ năng lượng và chi phí điện mục tiêu, do đó bạn sẽ biết được bao xa để đạt được ngân sách đó.

Ứng dụng di động:

Forecast_App

Hệ thống web:

image-20200520142250338

Đứng đầu