Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Đặt múi giờ

1. Đặt múi giờ

Có hai & quot; Múi giờ & quot; cài đặt trong hệ thống iammeter.

1. Đặt múi giờ cho nơi đồng hồ của bạn được lắp đặt

Bạn phải đặt múi giờ theo vị trí thực tế nơi đồng hồ của bạn được lắp đặt, để hiển thị dữ liệu chính xác và báo cáo trên cơ sở thời gian.

Xem hình ảnh dưới đây để biết cách thiết lập.Múi giờ

2. Đặt múi giờ cho nơi bạn ở

Bạn có thể đặt múi giờ cho nơi bạn ở trong trường hợp múi giờ khác với nơi đặt đồng hồ của bạn. Sau đó, bạn có thể nhận các thông báo hoặc tin nhắn của hệ thống vào đúng thời điểm trong múi giờ đặt trước. Ví dụ: nếu bạn đang ở múi giờ GMT + 8, trong khi đồng hồ của bạn được cài đặt ở múi giờ GMT + 0, thì sau khi bạn đặt cả hai cài đặt múi giờ trên, bạn sẽ nhận được thông báo hoặc tin nhắn của hệ thống tại dấu thời gian GMT + số 8. Nhưng tất cả các dấu thời gian của báo cáo dữ liệu của đồng hồ của bạn là GMT + 0.

Xem hình ảnh dưới đây để biết cách thiết lập.

Múi giờ

Đứng đầu