Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Control the EV charger via OCPP, get higher self-use rate in solar pv system

Why do we want to control the EV charger from IAMMETER

The reason is described nơi đây

Lợi nhuận cho một kWh xuất lên lưới có thể chỉ bằng 1/4, 1/5 giá điện trong tiêu thụ năng lượng, thậm chí thấp hơn.

IAMMETER luôn tìm kiếm giải pháp giúp khách hàng sử dụng năng lượng mặt trời dư thừa hiệu quả hơn.

EV charger is one of the best actuators in this solution because the charging power can be controlled nearly linearly. Based on the reading of the meter on the grid side, you can get the solar excess output, then you can control the charging power , as nearly to the solar excess power as possible.

System structure

thông minh-EV-sạc

Hướng dẫn

Quickstart: connect the EV charger to IAMMETER

Tài liệu tham khảo

Tích hợp bộ sạc EV trong IAMMETER sắp ra mắt.

List the charging history and the solar percentage

Hỗ trợ bộ sạc xe điện thông minh và sử dụng sản lượng điện mặt trời dư thừa hiệu quả hơn

Set the automation strategy ,charge the EV by the solar surplus

Đứng đầu