Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Báo cáo thanh toán

1. Giới thiệu

Hệ thống Iammeter có thể tạo báo cáo thanh toán cho người dùng. Đối với hệ thống PV không sử dụng năng lượng mặt trời, bạn có thể truy vấn báo cáo Thanh toán và Sử dụng Năng lượng. Đối với người sử dụng hệ thống PV năng lượng mặt trời, bạn có thể truy vấn cả báo cáo Thanh toán (hóa đơn tiền điện) và Thu nhập (Thu nhập từ việc xuất khẩu năng lượng vào lưới điện).

2. Báo cáo thanh toán và sử dụng năng lượng

Như được hiển thị trong hình dưới đây, bạn có thể truy vấn Báo cáo thanh toán và sử dụng năng lượng

3. Thanh toán & amp; Báo cáo thu nhập

Như được hiển thị trong hình dưới đây, bạn có thể truy vấn Thanh toán năng lượng & amp; Báo cáo thu nhập

Ghi chú

Nếu bạn có tài khoản WeChat, vui lòng theo dõi ID công khai IAMMETER WeChat của chúng tôi.

iammeter.jpg

Đứng đầu