Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Đặt ngày thanh toán

1. Giới thiệu

Ngày bắt đầu mặc định của hóa đơn tiền điện là từ ngày 1 hàng tháng. Nhưng nhiều công ty điện lực tính phí cho bạn vào các ngày khác của mỗi tháng. Bây giờ trong hệ thống Iammeter, bạn có thể đặt ngày thanh toán để hệ thống sẽ tính toán hóa đơn tiền điện hàng tháng dựa trên ngày bắt đầu bạn đặt.

2. Cách đặt Ngày thanh toán

Đăng nhập tài khoản Iammeter của bạn, đi tới & quot; Địa điểm của tôi & quot; và nhấp vào & quot; Chỉnh sửa & quot; cái nút.

Chuyển đến & quot; Ngày thanh toán & quot; và đặt ngày thanh toán thực tế.

Sau khi đặt xong, hóa đơn tiền điện sẽ được tính từ ngày bạn đặt. Ví dụ: nếu bạn đặt nó là & quot; 15 & quot ;. Hóa đơn được ghi từ ngày 15 tháng này đến ngày 14 tháng sau.

Ghi chú

Nếu bạn có tài khoản WeChat, vui lòng theo dõi ID công khai IAMMETER WeChat của chúng tôi.

iammeter.jpg

Đứng đầu