Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Đặt biểu giá điện

1. Giới thiệu

On IAMMETER system, you can set the electricity Tariff for different billing method, such as fixed rate, tiered rate and time of use rate. After setting it, the system will help you calculate your total electricity Tariff and display the expense analysis.

Bài viết này sẽ liệt kê các mẫu hóa đơn tiền điện đã được IAMMETER hỗ trợ.

2. Đặt biểu giá điện

Log in to the IAMMETER system, go to "My places" on the left navigation tree and then click "Edit" on the listed place. The "Site Edit" webpage is displayed.

1

Tỷ lệ cố định

Nếu bạn thanh toán chi phí điện với giá cố định, bạn có thể chọn & quot; Giá cố định & quot; và nhập đơn giá.

2

Tỷ lệ theo bậc

Nếu bạn thanh toán chi phí điện với mức giá phân cấp, bạn có thể chọn & quot; Mức giá theo bậc & quot; và nhập đơn giá và lượng điện tiêu thụ hàng tháng tương ứng.

3

Tỷ lệ thời gian sử dụng

Nếu bạn trả chi phí điện khác nhau dựa trên thời gian sử dụng, bạn có thể chọn & quot; Thời gian sử dụng & quot; và nhập đơn giá và thời gian tương ứng trong ngày (giữa cao điểm, thấp điểm, cao điểm).

4

Tỷ lệ Thời gian Sử dụng & amp; & amp; Tỷ lệ theo bậc

Trong mẫu hóa đơn tiền điện này, bạn có thể đặt tỷ giá theo từng bậc trong thời gian sử dụng (TOU), như các bức ảnh dưới đây.

Vui lòng tham khảo trướchttps://imeter.club/topic/271#set-tiered-rates-in-the-time-of-use-ratestouđể biết thêm mô tả về mẫu hóa đơn tiền điện này.

hình ảnh-20220713142150667

Tỷ lệ thời gian sử dụng nâng cao

Nếu bạn thanh toán chi phí điện khác nhau vào các giờ khác nhau và cũng vào các ngày khác nhau (như ngày thường và cuối tuần), bạn có thể chọn & quot; Tỷ lệ sử dụng theo thời gian nâng cao & quot; và nhập đơn giá và ngày giờ tương ứng.

hình ảnh-20210121221834609

3. Xem Biểu giá điện hiện tại của bạn

Đi tới & quot; Tổng quan & quot; trang web bạn có thể xem hóa đơn hàng tháng ( thanh toán từ ngày 1 của tháng này đến hôm nay) và hóa đơn của ngày hôm nay.

5

4. Xem biểu phí điện lịch sử của bạn

Chuyển đến & quot; Phân tích Báo cáo & quot; và chọn tháng bạn sẽ kiểm tra. Nhấp vào & quot; Xem & quot; thì bạn sẽ thấy chi tiết Biểu giá điện của tháng đó.3

5 bộ sưu tập mẫu biểu giá điện

Nếu mẫu biểu giá điện của bạn vẫn chưa được IAMMETER hỗ trợ, vui lòng mô tảBộ sưu tập mẫu hóa đơn tiền điện, càng chi tiết càng tốt.

6. giới thiệu

Giám sát hệ thống pv năng lượng mặt trời bằng đồng hồ đo năng lượng 3 pha của IAMMETER

Theo dõi mức tiêu thụ năng lượng trong IAMMETER

Tích hợp đồng hồ đo năng lượng vào Home Assistant

Đứng đầu