Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Tự động hóa gia đình

Giới thiệu

Đồng hồ đo năng lượng Wi-Fi của chúng tôi cung cấp giao diện API mở để tích hợp dữ liệu hoàn hảo với hệ thống tự động hóa gia đình của bên thứ ba, chẳng hạn như HomeAssistant, openHAB, v.v. Chúng tôi sẽ sớm hợp nhất đồng hồ với nhiều nền tảng khác.

Tự động hóa gia đình

Đứng đầu