Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Giải thích dữ liệu JSON từ Đồng hồ đo năng lượng của IAMMETER

Bài viết này chủ yếu giới thiệu định nghĩa về dữ liệu JSON cho công tơ điện.

Xin lưu ý: bài viết này không dành cho người dùng phổ thông; nó đặc biệt dành cho những ai muốn tích hợp đồng hồ đo năng lượng của IAMMETER vào hệ thống của bên thứ 3. Nếu bạn chỉ sử dụng đồng hồ đo điện trong hệ thống IAMMETER thì không cần phải tập trung vào chi tiết của nội dung JSON.

Điều này bao gồm các tình huống như tải dữ liệu đồng hồ đo năng lượng lên máy chủ của bên thứ ba hoặc tích hợp đồng hồ đo năng lượng vào nền tảng nguồn mở cục bộ. Bất kể đồng hồ đo có được thiết lập đểtải dữ liệu lên máy chủ của bên thứ ba (sử dụng HTTP/HTTPS, TCP/TLS, MQTT)hoặc đểtruy xuất dữ liệu thông qua API cục bộ, định dạng JSON vẫn nhất quán trên tất cả các phương thức.

định dạng JSON

Đồng hồ ba pha

Dưới đây là các loại đồng hồ ba pha khác nhau được cung cấp bởi IAMMETER:

Phần cứng Giai đoạn Xếp hạng CT IAMMETER-đám mây NEM Hồi đáp nhanh Nhận xét
WEM3080T 3 150,250,500 Đúng Đúng Đúng
WEM3046T 3 không áp dụng Đúng Đúng Đúng CT không có trong gói
WEM3050T 3 150 3 tháng Đúng Đúng

Cách chọn đồng hồ 3 pha của IAMMETER

Định dạng JSON của đồng hồ 3 pha

{
  "phương pháp":"2-5",
  "mac":"B0F8933C1DF7", //mac
  "phiên bản":"i.75.98.66",//Phiên bản FW
  "máy chủ":"em",
  "SN":"12345678",//Số sê-ri
  "EA":{
    "Phản ứng":[
      [
        -953, //công suất phản kháng pha A,đơn vị:KVAR
        56.789, //năng lượng phản kháng(cảm ứng) của pha A,đơn vị:KVARH
        65.879 //năng lượng phản kháng(điện dung) của pha A,đơn vị:KVARH
      ],
      [
        -948, //công suất phản kháng pha B,đơn vị:KVAR
        78.659,//năng lượng phản kháng (cảm ứng) của pha B, đơn vị:KVARH
        2.323 //năng lượng phản kháng (điện dung) của pha B, đơn vị:KVARH
      ],
      [
        -944, //công suất phản kháng pha C,đơn vị:KVAR
        65.245,//năng lượng phản kháng (cảm ứng) của pha c, đơn vị:KVARH
        6.666 //năng lượng phản kháng (điện dung) của pha C, đơn vị:KVARH
      ]
    ]
  },
  "Dữ liệu":[
    [
      219.7, //điện áp pha A,đơn vị:V
      0,5, //dòng pha A,đơn vị :A
      -54.9, //công suất tác dụng của pha A, đơn vị :w
      11.337, //năng lượng hoạt động thuận của pha A, đơn vị :Kwh
      11.201, //năng lượng hoạt động nghịch của pha A,đơn vị Kwh
      49,99, //Tần số pha A
      0,5 // hệ số công suất của pha A
    ],
    [
      219.9, //điện áp của Pha B.đơn vị:V
      0,499, //dòng pha B,đơn vị :A
      -55.4, //công suất tác dụng của pha C, đơn vị :w
      11.039, //năng lượng hoạt động thuận của pha B, đơn vị :Kwh
      10.908, //năng lượng hoạt động nghịch của pha B,đơn vị Kwh
      49,99, //Tần số pha C
      0,5 // hệ số công suất của pha B
    ],
    [
      219.9,//điện áp pha B,đơn vị:V
      0,499, //dòng pha C,đơn vị :A
      -55.7, //công suất tác dụng của pha C, đơn vị :w
      10.975, //năng lượng hoạt động thuận của pha c, đơn vị: Kwh
      10.846, //năng lượng hoạt động nghịch của pha C,đơn vị Kwh
      49,99, //Tần số pha C
      0,51 // hệ số công suất của pha C
    ]
  ]
}

Xin lưu ý:

 1. Việc đo công suất phản kháng (KVAR) và năng lượng phản kháng (KVARH) chỉ được kích hoạt khi bạn kích hoạt tính năng theo dõi chúng thông qua điều nàyAPI.
 2. công suất tác dụng = Điện áp * Dòng điện * hệ số công suất

máy đo một pha

WEM3080: Đồng hồ đo năng lượng một pha thông minh Wi-Fi, Đám mây/ứng dụng, đồng hồ đo điện phụ

Định dạng JSON cho đồng hồ đo một pha

{
  "phương thức": "tải lên",
  "mac": "B0F8932A295C", //mac
  "phiên bản": "i.75.98.71y",//Phiên bản FW
  "máy chủ": "em",
  "SN": "12345678", // số sê-ri
  "Dữ liệu": [
    228,91, //điện áp,đơn vị:V
    1,61, //hiện tại,đơn vị:amp
    225, // công suất tác dụng, đơn vị :w
    15066.47, //năng lượng hoạt động chuyển tiếp, đơn vị:kwh
    0 //năng lượng hoạt động đảo ngược, đơn vị:kwh
  ]
}

Hướng dẫn tích hợp Sản phẩm IAMMETER vào hệ thống của bên thứ 3

Tất cả các sản phẩm IAMMETER đều được thiết kế để tích hợp liền mạch với máy chủ bên thứ ba bằng các giao thức như HTTP/HTTPS, MQTT, TCP/TLS hoặc với nhiều nền tảng nguồn mở khác nhau như Home Assistant, Node-RED, ioBroker, OpenHAB, Zabbix và ThingsBoard . Khả năng tích hợp đơn giản này là một tính năng nổi bật của IAMMETER.

http https dữ liệu bài đăng

Bài viết này không chỉ áp dụng cho WEM3050T mà còn áp dụng cho tất cả các đồng hồ đo ba pha của IAMMETER.Cách sử dụng WEM3050T, ngoại trừ IAMMETER-cloud

Đứng đầu