Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Màn hình năng lượng trong NodeRED

1. Giới thiệu

Node-REDlà một công cụ lập trình để kết nối các thiết bị phần cứng, API và các dịch vụ trực tuyến với nhau theo những cách mới và thú vị.

CácNút IAMMETERhỗ trợ cả haiWEM3080(đồng hồ đo năng lượng một pha) vàWEM3080T(Đồng hồ đo năng lượng 3 pha).

Màn hình năng lượng WiFi trong NodeRed

2 Giám sát hệ thống PV năng lượng mặt trời của bạn trong NodeRed

Dễ dàng giám sát hệ thống PV năng lượng mặt trời của bạn trongNodeREDbằng máy đo năng lượng Wi-Fi của IAMMETER.

Hướng dẫn và demo

Sơ đồ đấu dây của hệ thống giám sát pv năng lượng mặt trời

Tài liệu tham khảo

IAMMETER Node trong Github

Giám sát hệ thống pv năng lượng mặt trời của bạn với Home Assistant

Tích hợp đồng hồ đo năng lượng IAMMETER vào nền tảng của bên thứ ba

Giám sát hệ thống pv năng lượng mặt trời của bạn trong đám mây IAMMETER

Giám sát việc sử dụng điện của bạn trong IAMMETER-cloud

Đứng đầu