Xin lỗi, trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!

Phân tích tiêu thụ năng lượng

1. Giới thiệu

Hệ thống Iammeter có thể tạo ra Phân tích tiêu thụ năng lượng cho người dùng.

2. Phân tích mức tiêu thụ năng lượng hàng giờ

Như được hiển thị trong hình dưới đây, bạn có thể truy vấn Phân tích mức tiêu thụ năng lượng hàng giờ

3. Phân tích toàn diện

Như được hiển thị trong hình dưới đây, bạn có thể truy vấn Báo cáo Phân tích Toàn diện.

Ghi chú

Nếu bạn có tài khoản WeChat, vui lòng theo dõi ID công khai IAMMETER WeChat của chúng tôi.

iammeter.jpg

.

Đứng đầu